Tel. 022 67 51 444

English


CO2 Legal

Voor juridische dienstverlening omtrent CO2 vraagstukken en luchtkwaliteit kunt u zich vanaf 1 januari 2020 melden bij Ecolucht. Wij werken samen met een milieuadvocaat aan een gespecialiseerde juridische dienstverlening omtrent CO2 en luchtkwaliteit vraagstukken. Synergie tussen onze know-how omtrent de CO2 footprint, samen met de gespecialiseerde milieuadvocaten zullen resulteren in juridische slagkracht voor uw belangen.

Voorbeelden juridische dienstverlening t.b.v. CO2:
  • 1) bezwaar op opgelegde CO2 heffing / CO2 taks
  • 2) leveranciers van b.v. machines / auto’s die zich willen beschermen tegen mogelijke     juridische claims
  • 3) afnemers van b.v. machines / auto’s waarbij de levering niet voldoet aan de     afgesproken CO2 norm


Voorbeelden juridische dienstverlening t.b.v. luchtkwaliteit / fijnstof:
  • 1) ziekte / arbeidsongeschiktheid als gevolg van ongezonde werkomgeving
  • 2) rechtszaak aanspannen vanwege ongezonde leefomgeving (b.v. industrie / verkeer / buren met houtkachel)
  • 3) werknemers eisen gezonde werkomgeving (volgens arbonorm)
  • 4) bedrijven begeleiden met milieuboetes
  • 5) rechtszaak omwille van productlevering met giftige stoffen

Stel uw vraag