Tel. 022 67 51 444

English


 • alt text
 • alt text

Stralingsmeting

Ecolucht verricht stralingsmetingen met advise in het kader van elektromagnetische straling in de regio Nederland, België en Nordrhein Westfalen. Elektromagnetische straling neemt jaarlijks toe als gevolg van:
 • » steeds meer 4G/5G zendmasten met hoogfrequente straling
 • » toename WIFI & Bluetooth straling (a, , ? stralen)
 • » sterkere GSM-netwerken en ICT hardware in woon- en werkomgeving met straling in het middenfrequentie bereik
 • » investeringen in kernenergie & X-ray systemen

Onze deskundige adviseurs verrichten stralingsmetingen in zowel het hoog- als het middenfrequentie bereik. Overmatige stralingsintensiteit kan ernstige gezondheidsklachten veroorzaken. Meting en identificatie hiervan biedt kansen om oplossingsgericht risico's te verlagen.

Naast stralingsmetingen in het elektromagnetische spectrum kan Ecolucht ook worden ingeschakeld voor mineralenonderzoek, bouwmaterialen en luchtkwaliteitsmetingen. In dat geval kan het bijvoorbeeld gaan over ioniserende straling of formaldehyde (bv isolatiemateriaal).

Tevens verrichten we ook metingen naar vluchtige organische stoffen (gassen & dampen) thuis, op het werk of overige locaties.

Wanneer een stralingsmeting?

 • » Risico inventarisatie
 • » Gezondheidsklachten over hoofdpijn, concentratieverlies en/of verkoudheid
 • » Bij onzekerheid omtrent nabijgelegen zendmasten voor GSM- en 4G/5G-communicatie
 • » Bij overmatig veel elektrische apparatuur
 • » inventarisatie woongebieden nabij hoogspanningsmasten

De toegevoegde waarde van onze stralingsmeting:

 • » nauwkeurige stralingsmeting (midden- en hoogfrequentie & α, β, γ- stralen)
 • » gekalibreerde stralingsmeter
 • » professionele meetapparatuur & gedreven consultants
 • » oplossingsgericht, objectief advies

Na een deskundige nulmeting en meetinstructie kunt U ook zelf een stralingsmeter huren of kopen voor het bijhouden van de ontwikkelingen in stralingsniveau.

Vraag stellen