alt text
alt text

Stralingsmeting

Ecolucht verricht stralingsmetingen met advies omtrent elektromagnetische straling in de regio Nederland, Vlaanderen en Nordrhein Westfalen. Elektromagnetische straling wordt meer en meer opgemerkt vanwege:
 • » steeds meer 4G/5G zendmasten met hoogfrequente straling
 • » toename WIFI & Bluetooth straling (a, ß, ? stralen)
 • » sterkere GSM-netwerken en ICT hardware in woon- en werkomgeving met straling in het middenfrequentie bereik
 • » investeringen in kernenergie & X-ray systemen

Onze deskundige adviseurs verrichten stralingsmetingen in zowel het hoog- als het middenfrequentie bereik. Overmatige stralingsintensiteit kan ernstige gezondheidsklachten veroorzaken. Meting en identificatie hiervan biedt kansen om oplossingsgericht risico's te verkleinen.

Naast stralingsmetingen in het elektromagnetische spectrum kan Ecolucht ook worden ingeschakeld voor mineralenonderzoek, bouwmaterialen en luchtkwaliteitsmetingen. In dat geval kan het bijvoorbeeld gaan over ioniserende straling of formaldehyde (bv isolatiemateriaal).

Tevens verrichten we ook metingen naar vluchtige organische stoffen (gassen & dampen) thuis, op het werk of openbare locaties.

Praktijkvoorbeelden voor een stralingsmeting

 • » Risico inventarisatie
 • » Gezondheidsklachten over hoofdpijn, concentratieverlies en/of stressverschijnselen
 • » Bij onzekerheid omtrent nabijgelegen telecom zendmasten
 • » datacenters
 • » metingen woongebieden nabij hoogspanningsmasten

De toegevoegde waarde van onze stralingsmeting:

 • » deskundige stralingsmeting (midden- en hoogfrequentie & α, β, γ- stralen)
 • » gekalibreerde stralingsmeter
 • » professionele meetapparatuur & deskundige servicedesk
 • » oplossingsgericht, objectief advies

Na een deskundige nulmeting en meetinstructie kunt U ook zelf een stralingsmeter huren of kopen voor het bijhouden van de ontwikkelingen in stralingsniveau.