Fijnstof, Formaldehyde, TVOC

Formaldehyde, TVOC

Vluchtige organische stoffen, zoals o.a. formaldehyde ofwel onder de verzamelnaam van TVOC, worden onder normale omstandigheden afgegeven door een veelheid van consument- en industrieproducten. Het gaat hierbij om het afbreken en/of afdampen van materialen als bouwmaterialen, lijmstoffen, verf, spaanplaten, mdf, leer, tapijt, reinigingsproducten & cosmetica. Het gevolg van het blootstellen aan te hoge concentraties van deze gassen kan zijn dat er een reële verhoogde kans is om te worden getroffen door luchtweginfecties, oogklachten, misselijkheid, hoofdpijn en zelfs huidproblemen.

Fijnstof

Luchtvervuiling kan de gezondheid ernstig in gevaar brengen. Fijnstof is niet te zien met het oog, en juist dit maakt het een gevaarlijk onderschat gevaar. Klachten met fijnstofproblemen hebben vaak last van geïrriteerde lichaamsdelen als huid, ogen en keel.  Met name de allerkleinste fijnstofdeeltjes kunnen nog verder in het lichaam schade brengen. Astma en allergieën kunnen worden geïnitieerd, irritatie en ontstekingen van de bronchiën geven vermindering van de longcapaciteit en tevens, op termijn, risico op het optreden van hart- en vaatziektes. Bepaalde fijnstofcomponenten hebben bovendien een bewezen carcinogene werking.

CO2, Temperatuur en Relatieve Vochtigheid

CO2 is, als afvalproduct in het verbrandingsproces van diverse brandstoffen en van de menselijke ademhaling, een veel voorkomend gas. Hoewel de tolerantie van mensen voor hoge CO2-waarden redelijk sterk is, kunnen er in de hedendaagse kantoor-, bedrijfs- en gemeenschappelijke ruimtes situaties ontstaan waarbij de negatieve aspecten van een te hoge concentratie zich gaan ontwikkelen.

Afhankelijk van het aantal mensen in een ruimte, isolatie- en ventilatiemogelijkheden, verwarming, apparaat gebruik en de aan- of afwezigheid van planten of ander groen kunnen individuen of hele groepen tegelijk last krijgen van versnelde vermoeidheid, concentratieproblemen, misselijkheid en/of het zgn. sick building syndroom.

Temperatuur en Relatieve Vochtigheid, R.V., zijn bepalende waarden voor het welbehagen van personen in ruimtes, de activiteit van personen en het ontstaan van klachten als branderige ogen, droge neus-, keel- en oorholtes en hoofdpijnen. Tevens neemt de gevoeligheid voor infecties toe bij verkeerde combinaties van deze waarden.

Wanneer meten?

Bij vragen of onduidelijkheden met betrekking tot de luchtkwaliteit, aanwezigheid van fijnstof en/of vluchtige organische stoffen in bedrijfsruimtes, verblijfsruimtes, productielocaties, verzamellocaties, etc., in diverse omstandigheden. O.a.:
 • » Bij oplevering van gebouwen of ruimtes in verbouw en/of nieuwbouw
 • » Bij wijziging in ventilatie, afzuig- of klimaatbeheersingssysteem
 • » Bepalen van effectiviteit van maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit
 • » Bij vragen of onzekerheden met betrekking tot het functioneren van het (oude) ventilatie-, afzuig- of klimaatsysteem
 • » Bij verandering van, of vragen over, machines en apparaten en hun invloed op de luchtkwaliteit
 • » Bij aanwezigheid van hout- of pellet kachels, allesbranders of in ruimtes als professionele keukens.
 • » Bij verwerking van producten of in processen waarbij stof een normaal gegeven is. Agrarische sector,
 •    grondstofverwerking, vermaling, bouwwerkplaatsen, etc..
 • » In gewenste hygiënische omstandigheden als in laboratoria, ziekenhuizen, zorgpraktijken.
 • » Bij het bepalen van de invloed van het buitenklimaat op het binnenklimaat
 • » Voor het bepalen van mogelijkheden middels de ‘groene’ oplossing in de ruimte.
 • » Preventief met betrekking tot het welzijn van de medewerkers
 • » Bij het ontstaan of toenemen van klachten of vragen over luchtkwaliteit, luchtweg-, huid- of oogirritatie.
 • » Als second opinion