Fijnstofnorm index

U kunt bij Ecolucht een professionele CEM fijnstofmeter kopen of huren. Of u vraagt Ecolucht voor een deskundige fijnstofmeting op locatie. De meeste gebruikers vergelijken de luchtkwaliteit resultaten met onderstaande fijnstof normtabel index. U selecteert de instelling “Mass Concentration” en analyseert met de fijnstof index tabel in welke mate er sprake is van een luchtverontreiniging. Bij Mass concentration is er sprake van een gewichtsmeting. Grotere zwaardere deeltjes wegen sterker mee dus. Voor meer detail, zeker bij een slechte luchtkwaliteit kunt u gebruik maken van de functiesettings “Particle Count”. Hierbij kunt u met 6 fijnstofkanalen het aantal stofdeeltjes rangschikken naar "size".

Bij het indelen van fijnstof index tabel maken we onderscheid tussen 6 stofdeeltjes:
  • » PM10: deeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 10 micrometer
  • » PM5: deeltjes kleiner dan 5 micrometer
  • » PM2,5: deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer
  • » PM 1: kleiner dan 1 micrometer (ultra-fijnstof).
  • » PM0,5: kleiner dan 0,5 micrometer (ultra-fijnstof).
  • » PM0,3: kleiner dan 0,3 micrometer (ultra-fijnstof).
U kunt de CEM fijnstofmeter instellen voor 2 type metingen:
  • » Mass concentration: µg/m3 van PM2,5 en PM10
  • » Particle count: totale aantal gemeten fijnstofdeeltjes in de ruimte met onderscheid van de 6 stofdeeltjes grootte

Index overzicht voor fijnstofnorm PM 2,5

Voor de fijnstofnorm gaat de overheid en het RIVM vooral uit van “Mass concentration”. Er worden verschillende normen gehanteerd als jaargemiddelde:
  • » EU richtlijn:                         PM10: 40 µg/m3 en PM2,5: 25 µg/m3
  • » World Health organisation:   PM10: 20 µg/m3 en PM2,5: 10 µg/m3
Ecolucht adviseert de volgende fijnstofnorm tabel te hanteren: Concentraties luchtverontreiniging in microgram per kubieke meter lucht.
Luchtkwaliteit PM2,5 PM10
Zeer goed < 10 μg/m³ < 20 μg/m³
Goed 10 - 15 μg/m³ 20 - 30 μg/m³
Gemiddeld / Matig 15 - 30 μg/m³ 30 - 50 μg/m³
Slecht 30 – 70 μg/m³ 50 – 150 μg/m³
Zeer slecht  > 70 μg/m³ > 150 μg/m³
» Bron: Luchtmeetnet

Mass concentration – EPA Air Quality Index (AQI)

Internationaal met name in Amerika wordt een andere luchtkwaliteit index aangehouden met minder strenge normen.
Luchtkwaliteit PM2,5 PM10
Goed < 15 μg/m³ < 54 μg/m³
Gemiddeld 15 - 40 μg/m³ 55 – 154 μg/m³
Matig 40 - 65 μg/m³ 155 - 254 μg/m³
Slecht 65 - 150 μg/m³ 255 – 354 μg/m³
Zeer slecht   > 150 μg/m³ > 355 μg/m³
» Bron: EPA Air Quality Index

Particle count

Voor meer detail, zeker bij een matige of slechte score a.h.v. de fijnstof index kunt u gebruik maken van de instelling "Particle Count". Hierbij kunt u met 6 verschillende fijnstofkanalen het aantal stofdeeltjes tellen naar grootte. Dit is belangrijk ook voor uw keuze van de fijnstoffilter. Als u erg veel stofdeeltjes heeft van de allerfijnste soort dan heeft u ook een luchtfilter met een hogere prestatieklasse nodig om uw gezondheid daartegen te beschermen.

Referentiewaarden voor ultrafijnstof.
Let op! U kunt geen juridische waarde hechten aan onderstaande ultrafijnstoftabel. Wij hanteren deze tabel voor eigen gebruik.

Channel Green Yellow Red
0.3um 0~100000 100001~250000 250001~500000
0.5um 0~35200 35200~87500 87501~175000
1.0um 0~8320 8321~20800 20801~41600
2.5um 0~545 546~1362 1363~2724
5.0um 0~193 194~483 484~966
10um 0~68 69~170 170~340
Bron: CEM Instruments

U kunt bij onze fijnstofmeters met veel precisie onderzoeken in welke mate u last heeft van fijnstof en vervolgens naar stofdeeltjes grootte. U kunt bij Ecolucht gebruik maken van de volgende keuzemogelijkheden.