Tel. 022 67 51 444

English


  • alt text
  • alt text
  • alt text
  • alt text

Fijnstofmeter huren / try & buy

EcoLucht biedt u de mogelijkheid om onze portable fijnstofmeter eerst te proberen voordat u deze koopt. We noemen dit Try & Buy. Het grote voordeel is dat u een weloverwogen beslissing maakt over het juiste producttype. Daarnaast kunt u ook een eerste meting uitvoeren om te inventariseren of een nader fijnstofmeting onderzoek wel echt noodzakelijk is.

Dit werkt als volgt:
  • » u huurt de fijnstofmeter
  • » u krijgt tijdens de huurperiode een optie tot koop met verrekening van de gemaakte huurkosten

Met Try & Buy kunt u kennismaken met het product. U weet exact wat het product biedt. Dit maakt het gemakkelijker om fijnstofmeters te vergelijken en uw ideale product te kopen.

Bestellen Huurvoorwaarden

CEM fijnstofmeters Try & Buy

We richten ons bij fijnstofmeters volledig op CEM Instruments. U kunt kiezen uit de volgende 4 modellen:
  • » CEM DT9880M: professionele fijnstofmeter + CO meter
  • » CEM DT9881M: professionele fijnstofmeter + CO meter + formaldehydemeter
  • » CEM DT9883M: professionele fijnstofmeter + CO2 meter + formaldehydemeter + TVOC
  • » CEM DT96B: mini fijnstofmeter PM2.5 en PM10