Tel. 022 67 51 444

English


CO2 norm

U kunt bij Ecolucht een CO2 meter kopen of huren om thuis en op het werk het koolstofdioxide gehalte te meten. Meten is weten. We hebben nog veel meer meetinstrumenten voor bijvoorbeeld fijnstof, HCHO, TVOC, CO. Analyseer in hoeverre er sprake is van een gezonde leefomgeving. Als er teveel CO2 in de lucht is dan zult u beter moeten ventileren met verse buitenlucht.
Zeer goed: 400 - 600 PPM (Advies voor kinderen, ouderen en COPD)
Goed: 600 -  800 PPM
Voldoende: 800 – 1.000 PPM
Slecht: 1.000 PPM of hoger

Voor een effectieve CO2 meting analyseert u de volgende situaties:
  • » tijdstip: ‘s ochtends, ‘s middags en ‘s avonds
  • » bevolkingsdichtheid: aantal mensen in de ruimte
  • » locaties: onderzoek de verschillende ruimtes
  • » ventilatie: onderzoek het effect van uw huidige ventilatie (rooster / raam open)
  • » initiatieven: onderzoek het effect van de aangedragen oplossingen

Luchtkwaliteit

Voor een compleet beeld van de luchtkwaliteit adviseren wij de CO2 meting te combineren met een fijnstofmeter. Zo kunt u ook in beeld brengen in hoeverre er schadelijke stoffen in de lucht zweven.

Vraag stellen